THE SKIN CLINIC GAVEKORT
GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER
 1. Gavekortet (heretter «Gavekortet») tilhører utsteder The Skin Clinic Trondheim AS (org.nr. 916 910 207) med registrert adresse The Skin Clinic, Jomfrugata 1, 7011 TRONDHEIM (heretter «The Skin Clinic»). Verdien på Gavekortet disponeres av innehaveren.
 2. I tillegg til den lovbestemte angreretten på 14 dager fra Gavekortet ble mottatt, gjelder følgende tidsfrister for retur av ubrukte Gavekort:
  1. For fysiske Gavekort kjøpt gjennom nettsiden www.theskinclinic.no, innen TRETTI DAGER regnet fra datoen for e-posten med Forsendelsesbekreftelsen.
  2. For elektroniske Gavekort, innen TRETTI DAGER regnet fra utsendelsesdato fra The Skin Clinic til den tiltenkte mottaker.
  3. For fysiske Gavekort kjøpt hos The Skin Clinic, innen TRETTI DAGER fra kjøpsdato. Kostnaden for kjøpet av Gavekortet refunderes via samme betalingsmetode som ble brukt ved kjøpet. Ved slik retur skal kjøpskvittering eller E-fraktseddel, samt hvis relevant, betalingskort og betalingskvittering, fremvises.
 3. Gavekortet er kun gyldig i Norge for kjøp av produkter og/eller behandlinger til salgs hos The Skin Clinic eller via theskinclinic.no.
 4. Gavekortet kan betales med de godkjente betalingsmetoder som gjelder hos The Skin Clinic eller på www.theskinclinic.no. Et Gavekort kan derimot ikke kjøpes med et annet gavekort som betaling.
 5. Etter Gavekortets utløpsdato kan det ikke fornyes eller brukes for kjøp av produkter/behandlinger. Ubrukt saldo på Gavekortet kan heller ikke utbetales.
 6. Gavekortet kan brukes så manger ganger som ønskelig inntil det totale beløpet er brukt opp.
 7. Gjenstående saldo på Gavekortet tilsvarer differansen mellom den tilgjengelige saldoen på Gavekortet før et kjøp, og den summen som ble brukt opp ved kjøpet. Dersom kjøpesummen overstiger den Gjenstående Saldo på Gavekortet, kan differansen betales med en av de aksepterte betalingsmetodene hos The Skin Clinic eller på www.theskinclinic.no, avhengig av hva som er aktuelt.
 8. Gjenstående saldo på Kortet fremgår på følgende måter:
  1. På kassakvitteringen når Gavekortet brukes for kjøp hos The Skin Clinic.
  2. På informasjonssiden når en kjøpsbestilling legges inn via www.theskinclinic.no.
 9. Produkter som kjøpes med Gavekortet hos The Skin Clinic, omfattes av de samme generelle vilkår som gjelder for kjøp i butikk. Produkter som kjøpes med Gavekortet via www.theskinclinic.no omfattes av de generelle vilkårene som gjelder for kjøp på nettsiden.
 10. Ved retur av et produkt kjøpt med et Gavekort, refunderer The Skin Clinic prisen for det returnerte produktet tilbake til den Gjenstående Saldoen på Gavekortet. Dersom det fysiske Gavekortet ikke kan fremvises, refunderes beløpet i stedet gjennom et Verdikort som beskrevet nedenfor:
  1. For refusjon av et produkt kjøpt hos The Skin Clinic, utgis et fysisk Verdikort av butikken.
  2. For refusjon av et produkt kjøpt via www.theskinclinic.no utgis et elektronisk Verdikort, som sendes via e-post til den e-postadressen som ble oppgitt ved kjøpet.
  Ovennevnte refusjonsmetoder er sentrale vilkår og anses akseptert ved kjøp og/eller bruk av Gavekortet.
 11. Gavekortet er gyldig i 1 år regnet fra:
  1. Kjøpsdato for fysiske Gavekort kjøpt i butikk,
  2. Dato for e-post med Forsendelsesbekreftelsen for fysiske Gavekort kjøpt via www.theskinclinic.no,
  3. Utsendelsesdato fra The Skin Clinic til tiltenkt mottaker av elektronisk Gavekort.
 12. Innehaver er alene ansvarlig for bruk og oppbevaring av Gavekortet. Gavekortet ertattes ikke i tilfeller av tyveri, tap eller skader. The Skin Clinic kan imidlertid erstatte Gavekortet ved endring av format.
 13. The Skin Clinic er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende levering av elektroniske Gavekort fra www.theskinclinic.no dersom dette skjer på grunn av omstendigheter utenfor The Skin Clinics kontroll, inkludert blant annet: (i) Feil eller avbrudd i telekommunikasjonssystemer
  (ii) Forsinkelser i overføring av informasjon eller data eller tap av informasjon eller data på grunn av omstendigheter under (i) ovenfor.
  (iii) Feilaktige opplysninger om mottaker av det elektroniske Gavekortet angitt av kjøperen av Gavekortet.
  (iv) At e-posten sendt fra The Skin Clinic sorteres som spam eller søppelpost.
 14. Gavekort som er anskaffet ulovlig er ugyldige og kan ikke brukes til å kjøpe produkter eller kreve tilbakebetalinger.
 15. Gavekortet skal ikke brukes til å markedsføre produkter eller tjenester som tilbys av en tredjepart, med mindre skriftlig samtykke er gitt av kortutsteder.
 16. Kjøpet og/eller bruken av Gavekortet forutsetter aksept av disse vilkår og betingelser, som er gjort tilgjengelige for kunden før kjøpet av Gavekortet og som også er tilgjengelige hos The Skin Clinic og på www.theskinclinic.no.